Male Adult


male White Juvenile feather
Nonaka Haruto Ebetsu Jiujitsu JPN

male White Adult rooster
Tomeda Soujiro Roughters Gym JPN
Sasahara Takahiko Roughters Gym JPN

male White Adult Light Feather
Sekimoto Yuki Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN

male White Adult feather
Harada Yuto Gymnasion Sapporo JPN
Takamichi Nobuharu Roughters Gym JPN

male White Adult light
Zhang Mingyang Over Limit Jiu Jitsu Sapporo CHN

male White Adult Super Heavy
Sugawara Kakeru Alma Fight Gym Base JPN

male White Adult Ultra Heavy
Saito Ken Gymnasion Sapporo JPN

male White Adult Open Weight
Sugawara Kakeru Alma Fight Gym Base JPN
Saito Ken Gymnasion Sapporo JPN
Harada Yuto Gymnasion Sapporo JPN
Sekimoto Yuki Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN
Takamichi Nobuharu Roughters Gym JPN

male Blue Adult Light Feather
Kawasaki Tetsuya Alma Fight Gym Base JPN
Akaishi Ren Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN
Akama Fuya Roughters Gym JPN

male Blue Adult feather
Nemoto Takenao Roughters Gym JPN

male Blue Adult Open Weight
Akaishi Ren Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN
Nemoto Takenao Roughters Gym JPN

male White Master 1 rooster
Sugahara Akira Yawara JPN
Muto Satoshi Yawara JPN

male White Master 1 Light Feather
Tanaka Keisuke Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN
Fujino Hirokazu Yawara JPN

male White Master 1 feather
Nishizawa Yousuke Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN
Nakano Wataru Purebred Sapporo JPN
Uesugi Hirofumi Roughters Gym JPN

male White Master 1 light
Yoshino Hyura Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN
Minabe Masataka Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN
Takinishi Kisei Yawara JPN

male White Master 1 heavy
Imai Shungo Core Quest Kushiro JPN

male White Master 1 Open Weight
Imai Shungo Core Quest Kushiro JPN
Minabe Masataka Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN
Nishizawa Yousuke Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN
Nakano Wataru Purebred Sapporo JPN
Uesugi Hirofumi Roughters Gym JPN

male Blue Master 1 Light Feather
Nakamura Fumiya Alma Fight Gym Base JPN
Suzuki Ryutaro Alma Fight Gym Base JPN
Sato Naoya Core Quest Kushiro JPN
Sakaguchi Tomoaki Roughters Gym JPN

male Blue Master 1 Open Weight
Suzuki Ryutaro Alma Fight Gym Base JPN
Sato Naoya Core Quest Kushiro JPN

male Purple Master 1 feather
Fukui Takahiro Roughters Gym JPN

male Purple Master 1 Open Weight
Fukui Takahiro Roughters Gym JPN

male White Master 2 feather
Kouno Yuuya Yawara JPN

male White Master 2 Ultra Heavy
Sato Hiroki Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN

male White Master 2 Open Weight
Sato Hiroki Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN

male Blue Master 2 rooster
Nojima Shigeaki Yawara JPN

male Blue Master 2 Light Feather
Okuyama Hideya Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN

male Blue Master 2 feather
Hakamada Hiroka Paraestra Sapporo JPN

male Blue Master 2 light
Sakonji Masataka Yawara JPN

male Blue Master 2 Open Weight
Hakamada Hiroka Paraestra Sapporo JPN
Sakonji Masataka Yawara JPN

male Purple Master 2 rooster
Maeno Yusuke Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN

male Purple Master 2 feather
Nishikata Hiroki Oga Dojo Chiyoda JPN
Matsuura Kouta Sunagawa Bjj Circle JPN

male Purple Master 2 Open Weight
Ito Masashi Igloo JPN
Nishikata Hiroki Oga Dojo Chiyoda JPN
Matsuura Kouta Sunagawa Bjj Circle JPN

male Black Master 2 Light Feather
Gomi Ryota X-treme Ebina JPN

male White Master 3 Light Feather
Kumon Takuma Yawara JPN

male White Master 3 light
Makoto Saito Yawara JPN

male Blue Master 3 rooster
Oogiya Toru Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN

male Blue Master 3 feather
Ito Shota Core Quest Kushiro JPN
Nakabayashi Tomohito Paraestra Sapporo JPN

male Blue Master 3 light
Mizuno Ippei Roughters Gym JPN

male Blue Master 3 Open Weight
Mizuno Ippei Roughters Gym JPN

male Purple Master 3 light
Kiyota Daichi Gymnasion Sapporo JPN

male Purple Master 3 middle
Ito Masashi Igloo JPN

male Purple Master 3 Open Weight
Kiyota Daichi Gymnasion Sapporo JPN

male White Master 4 Light Feather
Katsu Masahiro Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN

male White Master 4 light
Hirase Masao Yawara JPN

male Blue Master 4 Light Feather
Abe Keisuke Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN
Usui Takayuki Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN
Suzuki Sumihiro Roughters Gym JPN

male Blue Master 4 light
Matsumura Rui Ebetsu Jiujitsu JPN

male Blue Master 4 Medium Heavy
Kawasaki Seiho Wave Brazilian Jiu Jitsu JPN

male Blue Master 4 Open Weight
Usui Takayuki Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN
Suzuki Sumihiro Roughters Gym JPN
Kawasaki Seiho Wave Brazilian Jiu Jitsu JPN

male Purple Master 4 rooster
Sato Tsukumo Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN

male Purple Master 4 Light Feather
Okamoto Tadaoki Over Limit Jiu Jitsu Japan JPN

male Purple Master 4 Medium Heavy
Tawara Noriyuki Over Limit Jiu Jitsu Sapporo JPN