The 1st Reversal Jiu Jitsu Cup 2023 In Fukuoka Male White Adult Feather 5 Mins ~70.0kg 5 1 / 1 Division Max Weight Time Competitors Brackets Final Semifinal Third Place JPN Ogura Hiroki Shisui Jiu Jitsu JPN Muranaka Yuushi Destiny Jiu Jitsu Fight 48 Mat 3 19 Feb 12:50PM Matsushita Kakeru Destiny Jiu Jitsu JPN JPN Ishiba Shogo T-rex Jiu-jitsu Academy Fusamoto Koumei Shisui Jiu Jitsu JPN Ishiba Shogo T-rex Jiu-jitsu Academy JPN Fight 55 Mat 3 19 Feb 13:32PM Matsushita Kakeru Destiny Jiu Jitsu Fusamoto Koumei Shisui Jiu Jitsu JPN JPN Fight 56 Mat 3 19 Feb 13:38PM Fight 61 Mat 3 19 Feb 14:08PM Fight 62 Mat 3 19 Feb 14:14PM