Sjjcf Fuzhou Jiu Jitsu Championship 2023 Male White Adult Open Weight 5 Mins FREE 6 1 / 5 Division Max Weight Time Competitors Brackets CHN Chen Tao Kof Gym CHN Xiong Pan Atos 901 Fight 42 Mat 3 23 Jun 14:28PM Givaki Payam Caio Terra Bjj China An Ran Over Limit Jiu Jitsu Ch.. GBR CHN Fight 43 Mat 3 23 Jun 14:34PM CHN Liu Yunfu Artist Mma Academy Huang Runyu Bonny Jiu-jitsu CHN Liu Yunfu Artist Mma Academy CHN Fight 46 Mat 3 23 Jun 14:52PM Huang Runyu Bonny Jiu-jitsu CHN Fight 47 Mat 3 23 Jun 14:58PM Fight 53 Mat 3 23 Jun 15:34PM
Sjjcf Fuzhou Jiu Jitsu Championship 2023 Male White Adult Open Weight 5 Mins FREE 5 2 / 5 Division Max Weight Time Competitors Brackets CHN Zhuang Ming Alliance China CHN Yang Sheng Atos Jiu-jitsu Fight 41 Mat 3 23 Jun 14:22PM Xu Hainan Kof Gym CHN CHN Liu Yang Over Limit Chengdu Wang Qiangqiang Granola China Team CHN Liu Yang Over Limit Chengdu CHN Fight 44 Mat 3 23 Jun 14:40PM Xu Hainan Kof Gym Wang Qiangqiang Granola China Team CHN CHN Fight 45 Mat 3 23 Jun 14:46PM Fight 52 Mat 3 23 Jun 15:28PM
Sjjcf Fuzhou Jiu Jitsu Championship 2023 Male White Adult Open Weight 5 Mins FREE 5 3 / 5 Division Max Weight Time Competitors Brackets CHN Xu Haozhe United Power China CHN Qingyao Shi Atos 901 Fight 49 Mat 4 23 Jun 15:02PM Zhang Yaoyi Over Limit Chengdu CHN CHN Huang Tingyao Alliance Han Zejie Chqmma CHN Huang Tingyao Alliance CHN Fight 52 Mat 4 23 Jun 15:20PM Zhang Yaoyi Over Limit Chengdu Han Zejie Chqmma CHN CHN Fight 51 Mat 4 23 Jun 15:14PM Fight 56 Mat 4 23 Jun 15:44PM
Sjjcf Fuzhou Jiu Jitsu Championship 2023 Male White Adult Open Weight 5 Mins FREE 5 4 / 5 Division Max Weight Time Competitors Brackets CHN Sun Zhongyuan Artist Mma Academy CHN Zhang Jiwei Kof Gym Fight 50 Mat 4 23 Jun 15:08PM Zhou Qiwei Over Limit Jiu Jitsu Ch.. CHN CHN Luo Yongjiang Submission Arts China Cao Yujie Granola China Team CHN Luo Yongjiang Submission Arts China CHN Fight 54 Mat 4 23 Jun 15:32PM Zhou Qiwei Over Limit Jiu Jitsu Ch.. Cao Yujie Granola China Team CHN CHN Fight 53 Mat 4 23 Jun 15:26PM Fight 57 Mat 4 23 Jun 15:50PM
Sjjcf Fuzhou Jiu Jitsu Championship 2023 Male White Adult Open Weight 5 Mins FREE 4 5 / 5 Division Max Weight Time Competitors Brackets Final Fight 57 Mat 3 23 Jun 15:58PM Fight 58 Mat 3 23 Jun 16:04PM Fight 61 Mat 3 23 Jun 16:22PM 1 of 4 2 of 4 3 of 4 4 of 4