Female Yellow Pre Teen

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Tamao Takamoto
takamoto dojo
JPN  
27.50 3 0 0
2 Yoshimura China
x-treme ebina
JPN  
10.50 0 2 0
3 Marisakura Rei
caveirinha jiu jitsu family
JPN  
6.00 0 1 0