Female Orange Junior Teen

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Sakura Yoshinaga
Paraestra Gifu
JPN  
15.40 1 0 0
2 Koharu Nishimura
Seishnkan Jiujitsu
JPN  
6.60 0 1 0
3 Natsuki Ujihara
Bull-terrier Bon-sai
JPN  
2.20 0 0 1