Female Brown Adult

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Mary Kathrina Armonio
Tokai Bjj Philippines
PHL  
7.00 1 0 0
2 Alexandria Lee
Deftac Ribeiro
PHL  
6.00 2 0 0