Female White Youth

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Jo-chia Huang
Hsinchu B J J
TAI  
12.60 1 0 0
2 Yun Chiao Ku
Catch Jiu Jitsu
TAI  
11.55 1 0 0
2 Xuan-lin Liu
Hsinchu B J J
TAI  
11.55 1 0 0
3 Hsin-yu Chang
Hsinchu B J J
TAI  
4.95 0 1 0
3 Reann Tsao
Catch Jiu Jitsu
USA  
4.95 0 1 0
3 Zi-yan Huang
Taiwan B J J
TAI  
4.95 0 1 0
4 Jiue-ling Wei
Taiwan B J J
TAI  
1.80 0 0 1
4 Yu Hsuan Yu
Catch Jiu Jitsu
TAI  
1.80 0 0 1
4 Jo Hsin Yang
Tornado Jiujitsu Academy
TAI  
1.80 0 0 1
5 Hsin-li Wu
Moving On Academy
TAI  
1.65 0 0 1
5 Xianyi Lin
Catch Jiu Jitsu
TAI  
1.65 0 0 1
5 Ting Hsu
Tornado Jiujitsu Academy
TAI  
1.65 0 0 1