Male Grey Pre Teen

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Cheng-jui Hsu
Hsinchu B J J
TAI  
12.60 1 0 0
1 Yu Chen Liu
Ufc Gym Taiwan
TAI  
12.60 1 0 0
2 You Xian Chen
Ufc Gym Taiwan
TAI  
11.55 1 0 0
2 Yi Kai Yang
Tornado Jiujitsu Academy
TAI  
11.55 1 0 0
2 Chu Yu-hsin
Ufc Gym Taiwan
TAI  
11.55 1 0 0
3 Alexandre Bidegain
Taiwan B J J
FRA  
4.95 0 1 0
3 Yoshi Lu
Ifighting Martial Fitness
TAI  
4.95 0 1 0
3 Yi-cyuan Shih
Martial Armour Mma And Fitness
TAI  
4.95 0 1 0
3 Shi Ting Hsu
Taiwan B J J
TAI  
4.95 0 1 0
3 Ching-yao Lin
Taiwan B J J Linkou
TAI  
4.95 0 1 0
4 Chia-jui Yeh
Tornado Jiujitsu Academy
TAI  
1.80 0 0 1
4 Chia Che Yeh
Tornado Jiujitsu Academy
TAI  
1.80 0 0 1
4 Rui-hong Hsiao
Taiwan B J J
TAI  
1.80 0 0 1
5 Ting-he Chen
Taiwan Bjj Taichung
TAI  
1.65 0 0 1
5 Liam Lin
Ufc Gym Taiwan
TAI  
1.65 0 0 1
5 Charlie Walker-chen
The Bear's Den Bjj - Mma
TAI  
1.65 0 0 1
5 Alistair Lawrence
Catch Jiu Jitsu
TAI  
1.65 0 0 1
5 Yi-sheng Xue
Ufc Gym Taiwan
TAI  
1.65 0 0 1