Male White Junior Teen

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Luo Ping Yuan
Hsinchu B J J
TAI  
11.55 1 0 0
2 Liang Cheng-wei
Hsinchu B J J
TAI  
4.95 0 1 0
3 Chongxi Cheng
Ufc Gym Taiwan
TAI  
4.50 1 0 0
4 James Chang
Lok's Hapkido School
USA  
1.65 0 0 1