Male Grey Pre Teen

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Tao Xuanzheng 陶轩正
attack martial arts
CHN  
7.00 1 0 0
2 Zhanfeng Li
over limit jiu jitsu china
CHN  
3.00 1 0 0