Male White Teen

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Taison Hayashida
buffalo jiu-jitsu
JPN  
7.00 1 0 0
2 Juto Kinoshita
paraestra nakagawa ide dojo
JPN  
3.00 0 1 0