Male White Pre Teen

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Hao Chen Huang
Hsinchu B J J
TAI  
7.70 1 0 0
1 Zhuohang Wu
Gracie Barra China
CHN  
7.70 1 0 0
1 Weizhong Xie
Hsinchu B J J
TAI  
7.70 1 0 0
2 Mohan Liu
Gracie Barra China
CHN  
7.00 1 0 0
2 Boyu Zhang
Jingkou District Xiangyu Fighting Fitness Center
CHN  
7.00 1 0 0
2 Han-chi Weng
Hsinchu B J J
TAI  
7.00 1 0 0
3 Chia-ning Chang
Hsinchu B J J
TAI  
3.30 0 1 0
3 Yan Ruei Chang
Hsinchu B J J
TAI  
3.30 0 1 0
3 Yinuo Dong
Gracie Barra China
CHN  
3.30 0 1 0
4 Ping Hsiang Wang
Taiwan B J J
TAI  
3.00 1 0 0
4 Xicheng Zhang
Nj~drill
CHN  
3.00 1 0 0
5 Tianyu Song
Over Limit Jiu Jitsu China
CHN  
3.00 0 1 0
5 Danyil Bardo
Nanjing Bjj Academy
RUS  
3.00 0 1 0
5 Yu-chun Chen
Ifighting Martial Fitness
TAI  
3.00 0 1 0
5 Ping Chao
Tornado Jiujitsu Academy
TAI  
3.00 0 1 0
6 Jonah Tsuchiya
Gracie Jiu-jitsu Qingdao
USA  
1.10 0 0 1