Male White Teen

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Li-chia Chan
Lok's Hapkido School
TAI  
7.00 1 0 0
1 Dexingnuo Wang
Alliance China
CHN  
7.00 1 0 0
1 Hongxin Quan
Gracie Jiu-jitsu Qingdao
CHN  
7.00 1 0 0
2 Yan-ren Lin
Taiwan B J J
TAI  
3.00 1 0 0
3 Hao Miao Xiong
Team Carvalho Asia
CHN  
3.00 0 1 0
3 Yuze Zheng
Over Limit Jiu Jitsu China
CHN  
3.00 0 1 0
3 Ping Chun Wang
Taiwan B J J
TAI  
3.00 0 1 0