Female Yellow Teen

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Xinyao Gu
Gracie Barra Shunyi China
CHN  
7.00 1 0 0
1 Guangkun Li
Over Limit Jiu Jitsu China
HRV  
7.00 1 0 0
2 Ayumi Tsuchiya
Gracie Jiu-jitsu Qingdao
USA  
3.00 0 1 0
2 Mingtong Lue
Gracie China
CHN  
3.00 0 1 0