Nino Castro
Cebu Jiu-jitsu
Points
348.80
Gold
16
Silver
15
Bronze
8
Phillipines Jiu Jitsu Ranking 2024
Ranking
3

Event Points

Event Total Points Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Cebu International Open Jiu Jitsu Championship 2024 348.80 16 15 8