Kagohara Edison
Over Limit Jiu Jitsu China
Points
30.70
Gold
4
Silver
3
Bronze
4
China No-gi Ranking 2023
Ranking
38

Event Points

Event Total Points Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Xiamen No-gi Championship 2023 1.10 0 0 1
Qingdao No-gi Championship 2023 3.00 1 0 0
Sjjcf Fuzhou No-gi Championship 2023 6.30 1 1 0
Sjjcf Guangdong Nogi Championship 2023 20.30 2 2 3