Position Team Points
1 Atos Jiu-jitsu Guam Atos Jiu-jitsu Guam 21.00
2 Lansang Bjj 10.50
3 Machado Guam 1.65