Male Orange Pre Teen

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Jiayi Sun
gracie jiu-jitsu qingdao
CHN  
7.00 1 0 0
2 Pengcheng Geng
zhengmeng quanshe
CHN  
3.00 0 1 0